res_5

Baggrund

Mine kompetencer relaterer sig til psykologisk viden og intervention i et praksisfelt, der omfatter konsulentarbejde, supervision, ledelse, undervisning og behandling.

Baggrund

Resumé
Overskrifterne i min erhvervskarriere som cand.psych. er som følger startende med det aktuelle:

 • erhvervpsykologisk konsulent & coach i forhold til enkeltpersoner og ledergrupper
 • partner i mindlead ApS
 • konsulent i forhold til ledelse- og organisationsud­vikling i private og offentlige virksomheder
 • undervisning og konsu­lentbistand til sundhedssektoren
 • ledelse af et rådgivningscenter
 • krisehjælp
 • universitetsundervisning
 • psykologisk behandling og forskning i forbindelse med alvorlig sygdom
 • konsulentbistand og behandling vedr. svære psyko-sociale problemer hos voksne
 • klinisk psykologisk undersøgelse og behandling af psyko-somatiske problemer hos børn

Mine kompetencer relaterer sig til psykologisk viden og intervention i et praksisfelt, der omfatter konsulentarbejde, supervision, ledelse, undervisning og behandling.

Mine personlige egenskaber omfatter:

 • et venligt og roligt gemyt
 • en tillidsskabende kontaktform
 • klar kommunikation
 • en høj arbejdskapacitet
 • en god portion præstationslyst.

Erhverserfaring

2012- Partner i mindlead ApS

2000- Selvstændig konsulent & privat praksis

1998-2000 Projektchef; Kjaer & Kjerulf

 • Key account og udførende konsulent på organisations- og lederudviklingsprogrammer i private og offentlige virksomheder.
 • Teambuilding og personaleudvikling.
 • Executive coaching.
 • Proceskonsultation.
 • Instruktør på kurser i lederudvikling og proceskonsulentuddannelse.
 • Testning med erhvervspsykologiske tests.
 • Ansvarlig for udvikling af den erhvervspsykologiske kompetence.
1991-1998 Centerleder; Kræftens Bekæmpelse

 • Ansvarlig for oprettelse og etablering af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Lyngby samt drift af samme gennem 7 år.
 • Daglig ledelse og administration af rådgivningscentret og dets personale bestående af 10-15 psykologer, socialrådgivere, administrativt personale foruden en større gruppe frivillige.
 • Faglig ansvarlig for psyko-social rådgivning af centrets klienter dvs. kræftpatienter, pårørende og efterladte.
 • Faglig ansvarlig for undervisning og konsulentbistand til social- og sundhedssektoren i kræftspecifikke forhold.

1988-1991 Projektleder; Danmarks Bløderforening

 • Ansvarlig for gennemførelse af projekt “Blødere og AIDS”
 • Etablering af psyko-social rådgivning for HIV-smittede blødere og deres familier
 • Gennemførelse af forskningsprojekter, konferencepræsentationer og publicering vedr. leveforhold og psykologisk coping
 • Etablering af netværk gennem bl.a. seminarer, selvhjælpsgrupper m.v.

1985-1988 Psykolog; Kræftens Bekæmpelse

 • Psykologisk rådgivning og behandling af kræftsyge, pårørende og efterladte
 • Undervisning og konsulentbistand til læger, sygeplejersker og andre professionelle i psykosociale temaer vedr. kræft.
 • Opbygning og støtte til frivillige netværk.

1980-1985 Psykologisk konsulent; Herlev Kommune

 • Konsulentbistand til daginstitutioner
 • Konsulentbistand til sagsbehandlere i tunge familiesager
 • Individuel behandling og undersøgelse af børn og voksne

1979-1980 Psykologkandidat; Det Socialpædiatriske ambulatorium på Rigshospitalet

 • Klinisk børnepsykologisk undersøgelse og behandling
 • Undervisning af medicinstuderende
 • Konsulentbistand til Kysthospitalet på Refnæs

1979-1979 Psykologvikar; Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet

 • Arbejdsprøvning af revalidender