Håndtering af persondata

GDPR — General Data Protection Regulation
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning (også kendt som GDPR) i kraft. For mig som psykolog betyder det ikke ændringer i den måde, jeg arbejder og modtager klienter, eller den måde, jeg opbevarer dine data. Dine data har hele tiden været sikre hos mig, så den primære ændring efter 25. maj 2018 er, at du som klient får større indblik i, hvilke data jeg indsamler, hvordan jeg behandler dem og opbevarer dem sikkert.

Erhvervspsykologiske klienter/kunder

Jeg har ingen digitale registreringer bortset fra almindelige kontaktoplysninger såsom email og telefonnummer, som kun jeg har adgang til. Jeg registrerer ikke personnumre eller privatadresser. Nødvendige huskenotater om forløb nedskrives i hånden og ligger gemt væk og aflåst. Alle notater makuleres efter afsluttet forløb.

Journalpligt – indsamling og behandling af data

Dette afsnit gælder kun for de klienter, som jeg har i forløb i egenskab af autoriseret psykolog, hvor klienten søger mig ud fra et behov for psykologisk rådgivning/behandling. Som autorisereret psykolog, der udfører psykologisk rådgivning, laver undersøgelser eller behandlinger, har jeg journalpligt. En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, den enkelte klient er i gang med. Det omfatter både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Det betyder, at jeg skal indsamle og opbevare minimum følgende data for hvert klientforløb:

  • Klientens navn, alder, arbejdsplads, telefonnummer
  • Årsagen til klientens henvendelse og det, der ønskes hjælp til
  • Iværksat psykologisk rådgivning/behandling
  • Tematikker der arbejdes med undervejs

Desuden skal journalen indeholde oplysninger om aftaler, der er indgået, og samtykke, der er givet. Det, der står i journalen, skal være genkendeligt for klienten, og klienten kan bede om at se det, jeg noterer i journalen.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt. Det betyder, at du skal give dit samtykke, hvis information skal videregives til andre. Det bliver f.eks. relevant i forløb med lederinvolvering.

Opbevaring af data

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at opbevare journaler forsvarligt og sikre, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne i journalerne. Jeg er desuden forpligtet til at opbevare journaler i mindst 5 år, før de kan destrueres.

Beskyttelse af dine data

Paul Gandil ApS sikrer, at dine personlige oplysninger bliver beskyttet. Jeg er underlagt fortrolighed og tavshedspligt, og derfor er mine systemer beskyttede med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der berører dig, vil jeg underrette dig så hurtigt som muligt.