res_2

Individuel
psykologhjælp

I forhold til dig, der vælger at komme til mig, er min mission at give dig indsigt og redskaber til at komme videre i dit liv.

Individuel psykologhjælp

Alle mennesker kan på tidspunkter i deres liv komme til at sidde fast i personlige problemer.

Når man har følelsen af at ”sidde fast” eller oplever noget gentager sig på en negativ måde, kan der være god grund til at vende det med en psykolog.

Jeg som din psykolog har gennemgået en grundig uddannelse og træning.

Jeg kan spille en særlig rolle i en periode i dit liv ved på den ene side at være din fortrolige hjælper og på den anden side stå uden for dit liv.

Det giver mig en frihed til at til at se og forholde mig til det, som du ikke selv ser eller magter at forholde dig til.

I forhold til de mennesker, der kommer til mig, er min mission at give dem indsigt og redskaber til at komme videre i deres liv.

Hvis du kommer herfra med en større grad af selvindsigt og selvaccept, kombineret med en oplevelse af i højere grad at hvile i dig selv og føle livsmod, vil jeg være tilfreds med mit arbejde.

Hvem kan komme?

Voksne, unge og par – i princippet alle, som synes ovenstående lyder relevant for dem.

Hvordan foregår det?

  • Første session består i en gensidig orientering, hvor du efterfølgende tager stilling til, om du tror på, at jeg kan være til gavn for dig. Jeg for min del tager stilling til, om jeg kan hjælpe dig.
  • Dernæst aftales et forløb afhængigt af, hvad dine problemstillinger drejer sig om, men sjældent mindre end 10 sessioner á 1 times varighed. Efter det aftalte antal gange gør vi status og tager stilling til fortsættelse, ophør eller noget helt tredje.
  • ”At gå til psykolog” hos mig består først og fremmest i at gå ind i en dialog, hvor mine spørgsmål og refleksioner i forhold til det du fortæller, vil give dig mere klarhed over dine egne tanker, følelser og valgmuligheder. Små øvelser og ”hjemmeopgaver” hjælper dig til at gøre ord til handling.
  • Mit psykologfaglige udgangspunkt hviler på ”eksistentialistisk psykoterapi” kombineret med ”kognitive” teknikker.

Det kan du få mere at vide om i den første session, hvis det har din interesse.

OBS! Jeg står udenfor sygesikringsordningen og personer, som kommer her, kan ikke få tilskud til betalingen fra den offentlige sygesikring.