res_2

Personlig Coaching

Gennem dialog og modspil får du øje på dine egne muligheder i forhold til vanskelige ledelsessituationer.

Gennem personlig afklaring får du større tolerance overfor dig selv og andre.

Større viljestyrke og gennemslagskraft.

Bedre balance mellem person-job-hjem-fritid.

Større job-tilfredshed eller hjælp til at komme videre.

Personlig coaching

Gennem dialog og modspil får du øje på dine egne muligheder i forhold til vanskelige ledelsessituationer. Gennem personlig afklaring får du større tolerance overfor dig selv og andre. Større viljestyrke og gennemslagskraft. Bedre balance mellem person-job-hjem-fritid. Større job-tilfredshed eller hjælp til at komme videre.

Personlig coaching – rationalet bag:

At stå alene er et grundvilkår i ledelse. Ikke i enhver situation og hele tiden, men ofte. Problemer med medarbejdere, relationer til andre ledere, oplevelse af utilstrækkelighed og dybe tvivl om beslutninger er ofte overvejelser, lederen må stå alene med. Noget kan deles med kolleger, andet med ægtefælle og venner, men meget må lederen selv bearbejde. Ledere på alle niveauer i organisationen kan i perioder mangle dialog og modspil om svære emner specielt ens egen andel i problemerne. Man kan være kørt fast, mangle overblik og føle sig tynget, eller man kan blot savne en mere objektiv sparring.

Personlig coaching kan hjælpe lederen til at se sig selv “udefra” – få øje på de blinde pletter.

Personlig coaching – hvad er det?

Personlig coaching er et samtaleforløb mellem en leder og mig som den erfarne erhvervspsykolog. Der er tale om en professionel kontakt, hvor dine personlige problemstillinger i forhold til arbejde og karriere er i fokus.

Det er et frirum, hvor du og jeg sammen kan undersøge dilemmaer, udfordringer og tvivlsspørgsmål med det mål at skabe indsigt og nye handlemuligheder. Personlig coaching giver tid til refleksion i en hektisk hverdag.

360° lederanalyser og personlighedstest kan indgå i coachingforløbet. Testen kan fungere som et neutralt input til belysning af dine styrker og svagheder. Brug af test kan medvirke til en hurtigere og præcisere afklaring.

Hvordan kommer du i gang?

I det første møde ”skyder” vi os ind på hinanden og tager efterfølgende stilling til, om vi kan samarbejde og om “kemien” passer. Hvis det er i orden, aftaler vi en foreløbig ramme oftest mellem 5 – 10 sessioner af halvanden times varighed. Det afklares, om der skal bruges test og i så fald hvilke. Coachingen foregår i mine lokaler på Jeppe Åkjærsvej 6 3460 Birkerød, medmindre andet aftales.