res_3

Rekruttering –
vurdering og testning
af slutkandidater

Som led i en professionel rekruttering af job kandidater kan erhvervspsykologisk testning bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Testningen hjælper til at skærpe opmærksomheden på de centrale personlighedsfaktorer og tjener som et værktøj til at afklare disse.

Begge dele hjælper ansættelsesudvalget til en mere sikker udvælgelse.

Rekruttering – vurdering og testning af slutkandidater

Som led i en professionel rekruttering af job kandidater kan erhvervspsykologisk testning bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget. Testningen hjælper til at skærpe opmærksomheden på de centrale personlighedsfaktorer og tjener som et værktøj til at afklare disse. Begge dele hjælper ansættelsesudvalget til en mere sikker udvælgelse.

Der findes mange tests på markedet af svingende kvalitet. Jeg har valgt et dansk produkt: Human Developer Testsystem – www.humandevelopers.com som er udviklet af 3 danske fagpersoner indenfor psykometri og erhvervspsykologi: Benny Karpatschof dr. phil. cand. stat., Carsten Rosenberg Hansen lektor emeritus cand. pæd. psych. & Jane Bruun cand. psych. aut.

Human Developer måler, kreativitet, tænkning, sociale kompetencer, beslutningsstil, udførelsespotentialer og realisering. Human Developer er unik på vurdering af en persons evne til eksekvering. Nedenfor ses testens grundstruktur med opdeling i hovedområder og fordelt på 26 skalaer:

I IDEFASE

1 Åbenhed overfor nye ideer

2 Idemæssigt nyskabende

3 Intuition

II ANALYSEFASE

Opfattelsesfunktioner

4 Helhedsorientering

5 Detaljeorientering

6 Lokalt/globalt Perspektiv

IV UDFØRELSESFASE

Impressive funktioner

13 Situationsfornemmelse

14 Empati

15 Engagement og energi

Expressive funktioner

16 Synlighed

17 Målrettethed

18 Overbevisningsevne

Tænkestilsfunktioner

7 Abstrakt tænkning

8 Konkret tænkning

9 Følelsesmæssig tænkning

III AFGØRELSESFASE

10 Regelbundethed

11 Selvstændighed

12 Behov for anerkendelse

V REALISATIONSFASE

Selvforvaltningsfunktioner

19 Handleorientering

20 Risikovillighed

21 Selvtillid

22 Stresshåndtering

Relationsforvaltning

23 Gennemslagskraft

24 Delegering

25 Ansvarsforvaltning

26 Konflikthåndtering

Resultatet af testningen bearbejdes til:

  • Testrapport til testpersonen
  • Konsulentrapport til ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalg/bestyrelse vil I et møde med mig have mulighed for at gennemgå testresultaterne.